Alena Račanová Pelhřimov – Chcete do života zavést víc pořádku?

Tento kurz je úžasným vstupem do nejcenějšího lidského bytí, do sama sebe. Poznávat tajemné věci mne vždy bavilo, ale že to nejtajemnější a nejdobrodružnější najdu sám v sobě, to mne ani ve snu nenapadlo. Vzhledem k tomu, že celý svůj život tvrdím, že ve vesmíru se neděje nic náhodou, tak o to silnější zážitky mi připravil tento kurz, který mě prostě musel potkat. Nazval bych moje dokončení kurzu bránou do života a znovuzrození hodnot, které jsem pomalu v dnešní společnosti ztrácel. Poznat a věřit, že se dá něco udělat nejen pro sebe, ale i pro ostatní, mne natolik nastartovalo, že již v době kurzu jsem vědomosti začal používat u své rodiny a dějí se krásné věci. Vše je jasnější, srozumitelnější a doufání a naděje se změnily v reálný chod dobrých věcí. Studoval jsem tak, jako bych to sám chtěl přednášet a napsal jsem si mnoho poznámek, ke kterým se rád vracím a učím se vědomosti používat v životě. Odměnou je mi to nejcenější a to jsou úsměvy na tvářích lidí, které potkávám. Ptají se mne co se se mnou děje, že jsem nějaký jiný, lepší, veselejší a to i přes to, že současně procházím těžkou životní křižovatkou. Rád bych ještě velice poděkoval Alence Račanové za její krásný přístup ke všem zůčastněným po celou dobu kurzu. Její výklad je zvládán s takovou zodpovědností a láskou, se kterou jsem se setkával jen zřídka kdy. Její přednášky byly velmi poutavě podány, a to uvádím s plnou zodpovědostí. Vřele doporučuji studium a návštěvy kurzů dalším lidem, protože to je přivede do vědění, do pravdy, do úcty sami v sebe i do krásného etického života. Do pravdy a lásky, která tu tak chybí. Naděje v dobro se stala skutečností, tato skutečnost se stala mým životem. L.V.

Cílem Scientologie je:  „civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout k větším výškám“.

Alena Račanová
Tel: 731 513 154
třída Legií 985, 39301 Pelhřimov
Chcete do života zavést víc pořádku?
Využijte metodu L. Ron Hubbarda, která má výsledky.

 

Nová série přednášek od Holger Hackenjos!

Holeger Hackenjos je oblíbený přednášející dodávající přednášky o Dianetice a Scientologii z Německého Hamburku. V Praze byl Holger Hackenjos aktivní zejména na začátku devadesátých let a to přesněji od roku 1992 až do roku 1996, kdy každý rok pro veřejnost přednášel vždy minimálně 5 přednášek ročně. Známé byly zejména Holgrovy přednášky o Dianetice a minulých životech v Městké knihovně v Praze. Dianetické centrum v Praze pořádalo několik letních a zimních dovolených s Dianetikou na, kterých také Holger Hackenjos přednášel někdy i se svojí ženou Giselou Hackenjos. Později se Holger Hackenjos věnoval etablování Scientologické mise v hlavním městě Makedonie – Skopje. V současné době Scientologové ve Skopje pracují na tom, aby z jejich mise vyrostla ideální organizace, která pomůže lidem v Makedonii zbavit se osobních těžkostí a zvýšit své schopnosti tak, aby žili plnější a úspěšnější život. Díky dianetice a scientologii se statisíce lidí zbavili se neuróz, psychosomatický nemocí, zvýšili svojí schopnost studovat, mají lepší vztahy ve své rodině, daří se jim lépe v práci a podobně. To vše díky informacím z kurzů, které lze studovat v scientologických organizacích. Scientologie na celém světě provozuje kampaně, které informují děti a mládež před nebezpečím drogové závislosti. V české republice se tato protidrogová kampaň jmenuje řekni ne drogám – řekni ano životu, v Scientologická církev také provozuje organizaci Narconon, která pomáhá s rehabilitací z drogové závislosti a má 70 % úspěšnost, pro ty kdo se již dostali do drogové závislosti a chtějí z otroctví drog odejít.

CO JE Dianetika?
• Proč lidé nevyužívají svého plného duševního potenciálu?
• Proč jsou někteří lidé v určitých chvílích zlí?
• Čeho se lidi bojí a proč?
• Co brání tomu, aby jste byli sami sebou?
• Jak může mysl zapříčinit nemoc tělu?
• Jak se můžete zbavit stresu?
• Co je příčinou žárlivosti, stresu, úzkosti, deprese a ztráty sebeúcty?

 

Medzinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce v resortu školství zahrnuje přehled aktuálních vládních a resortních mezinárodních smluvních dokumentů v oblasti školství a vědy, s možností aktivního přístupu k resortním smluvním dokumentům.
V části „Informace o studiu v zahraničí“ může zájemce o stipendium v ​​zahraničí najít kontaktní údaje centrály, jakož i poboček České akademické informační agentury (SAIA, no), která poskytuje komplexní informace o možnostech studia slovenské občany v zahraničí.
Část „Stipendia a programy“ nabízí aktuální informace o stipendiích vlády ČR pro zahraniční studenty a informace pro slovenské uchazeče o středoškolské, vysokoškolské nebo výzkumné stipendia, které koordinačně, resp. finančně zastřešuje MŠVVaŠ SR.
Nájemní smlouvy podle nového občanského zákoníku

Co je Scientologie

Na stránce dále lze nalézt informaci o volných pracovních pozicích na místa lektorů a učitelů v zahraničí, odkazy na stránky věnované češtině jako cizímu jazyku, tiskopisy týkající se zahraničních pracovních cest pro osoby, které plní úkoly pro MŠVVaŠ ČR v zahraničí, jakož i další důležité informace k problematice mezinárodní spolupráce v oblasti sportu, mládeže a vědy a techniky.

Mezinárodní spolupráce v resortu školství mezi ministerstvy školství v celé Evropské unii je teprve na začátku a již teď plodí zajímavé výsledky. Kdo chce vědět více měl by zavolat na ministerstvo školství a zjistit o tomto tématu více aktuálních informací.

Světlana Žuchová: Píšu mnohem svobodněji než vyprávím

Spisovatelka Světlana Žuchová vystudovala ve Vídni psychologii av Bratislavě medicínu. Pracuje v Německu, píše česky.

Je finalistkou literární ceny Anasoft litera 2014 s titulem Obrazy ze života M. V knížce se mluví o životě a smrti, hlavním tématem je prolínání banality a výjimečného. Světlana Žuchová to zkoumá v obrazech, které si čtenář vychutná, neboť autorka jde do důvěrných a upřímných detailů. Postava mladé ženy M. se mu stane blízká.

Jelikož se podobáte svým knihám? Vytváříte nimi své lepší já?

Myslím, že lépe já nevytváří. Naopak, jsem v psaní upřímnější než osobně.

Jste už dost dlouho ve světě – s mnoha lidmi si jistě píšete, dnes je to běžný způsob kontaktu. Dá se i přes mail upřímně komunikovat?

Každé psaní považuji za legitimní formu komunikace. Samozřejmě, že se při psaní člověk může více kontrolovat. Ale iz napsaného se dá hodně o člověku odečítat a žádná kontrola není stoprocentní. Právě proto, že jsem dlouho „ve světě“, komunikuji s mnoha písemně, ale i když jsem byla doma, často jsem psala dopisy. Je to zajisté individuální. Jsou lidé, kteří se lépe vyjadřují bezprostředně ústně, já se nejlépe vyjádřím písemně. Nejsem kdovíjaký řečník. Mám několika lidí, se kterými si víceméně pravidelně píšu. Rada píšu déle maily av podstatě vyžaduji, aby i mně lidé psali déle. Zklame mě, pokud někomu napíšu dlouhý dopis a dostanu odpověď na pár řádků.

Nejste na dnešní svět příliš vzdělaná? Máte dvě vysoké školy, a to ne ledajaké – medicína, psychologie – necítíte se s těmi vědomostmi osamělá, jiná?

Ne. Nemám dokonce ani pocit, že bych byla kdovíjak „vzdělaná“. Myslím, že mé vzdělání je spíše povrchní, jen v málo oblastech se skutečně vyznám. Co se týká toho akademického vzdělání: Skládat zkoušky je jistá schopnost, které jsem se naučila, umím se rychle učit (mám dobrou krátkodobou paměť, ale mnoho věcí téměř okamžitě zapomenu). Tedy myslím, že jsem schopná se rychle naučit na zkoušku a zkoušku i udělat. Nemám pocit, že by to úplně souviselo se „vzdělaností“. Mám strategie, jak do sebe „nasypat“ znalosti a pak je ze sebe zase „vysypat“. A myslím, že si umím i dobře vymýšlet. Ve smyslu, že dokážu rychle zkombinovat to, co vím, a odpovědět tak na otázku. Svým způsobem se dá „vzdělání“ takto předstírat. Minule jsem někde četla, že „přílišné“ vzdělání může být překážkou uplatnění se. Nikdy jsem ale neměla pocit, že by mi vzdělání stálo v cestě.

Prý nemáte televizor – co děláte v té době, kdy jiní dívají? Máte proto nějaký „náskok“?

Televizi nemám, ale ne ze světonázorového přesvědčení. Dlouho jsem ji měla, pak jsem se přestěhovala, a už jsem se nikdy nedostala k tomu, abych si ji vrátila. Od té doby jsem se stěhovala několikrát, a pokaždé jsem si také řekla, že si televizi vyřídím, ale zatím jsem se k tomu nedostala. Mám dokonce jakýsi deficit a když jsem někde, kde televize je, hned ji zapnu. Zároveň však přiznávám, že jak ji zapnu, tak ji i vypnu, neboť téměř nikdy tam není něco, co by mě upoutalo. Myslím, že televize se dá nahradit internetem, na kterém se dá podobně ztrácet čas. A takzvané hodnotné filmy se dají dívat na DVD. To jsou asi strategie, které mi pomáhají žít bez televize. Pokud myslíte náskok ve smyslu, že neztrácím čas, který jiní ztrácejí u televize, ten jistě nemám, dokážu čas ztrácet několikanásobné jinak. Roli hraje asi i to, že můj muž nikdy nemluví řečí země, ve které právě žijeme, a tak bychom televizi nemohli dívat spolu.

Kde jste si našli životního partnera? Umí česky? Umí číst vaše knihy? Máte už i dítě?

Můj muž je Američan a fyzik, věnuje se teoretické fyzice. Česky neumí a mé knihy tedy nečte. Často dostávám zpětnou vazbu, že jsem racionální a moje psaní je racionální. Párkrát jsem manžela poprosila, aby mi opravil angličtinu odborných článků, které skutečně i sama považuji za „exaktní“, ale on, pocházejícím ze světa přísné vědy, si stěžoval, že píšeme vágní a ptal se mě na definice pojmů, o nichž jsou lidé z našeho oboru přesvědčeni, že je není třeba definovat. Často mám tedy pocit, že něco „promyslím“, a on se mě dokáže zeptat z jiného pohledu, co mě překvapí. Objeví mezery v mém myšlení, a když řeknu, že jsem racionální, jen se pousměje. Přestože tedy není ani literát, ani psychiatr, rozhovory s ním mi právě proto pomáhají utřídit si myšlenky. Poznali jsme se v Praze a děti nemáme.

Jmenujete se Světlana – kdo vám zvláštní jméno vymyslel? Jste s ním spokojená? Znají takové jméno v Mnichově, kde žijete?

Když byla máma těhotná, byli s otcem na dovolené v Řecku. Potkali na pláži holčička z Jugoslávie jménem Svetlana. Vlastně jsem se měla volat Miriam, ale mého otce jméno Světlana tak nadchlo, že mě přejmenovali. Jelikož se k otci váže taková historka, a protože jsem s ním vždy měla blízký vztah, zdráhám se proti tomuto menu bouřit. Jeho nevýhodou je, že zní velmi „východoevropský“. Žiji nyní v Bavorsku, kde lidi z východní Evropy nemají právě rádi, a jméno mi například stěžovalo hledání podnájmu. Na druhé straně jsem si po svatbě mohla změnit příjmení, můj manžel má vysloveně německé jméno. Přesto jsem se rozhodla si jméno nechat, považuji ho za součást své identity.

Jste z lékařské rodiny – jak se dívají na vaše knížky? Je psaní a čtení také terapie?

Oba rodiče byli psychiatři. Můj otec moje psaní a čtení odjakživa velmi podporoval a cenil si ho, byl můj velký fanoušek. Máma je nedůvěřivá, v jisté fázi zastávala názor, že bych měla mít „normální“ koníčky, mezitím se s tím smířila, ale má jiná kritéria úspěchu. Ji spíše těší, že jsem zaměstnána, jak to, že píšu knihy. Psaní může být formou terapie, ale ne každé „terapeutické psaní“ musí vést k literárnímu dílu.

Je terapií i gurmánství? Jíte v Mnichově například slavné bílé klobásy? Panuje iv Německu taková móda zahradního grilování jako u nás?

Když jsem v nějaké zemi jako turista, ráda se stravuji podle místních zvyklostí, v Čechách knedlíky av Německu klobásy. Žila jsem ale šest let v Praze, a to jsem už knedlíky nemohla ani vidět, podobně je to nyní – klobásu si dám jen výjimečně. Grilování je velká móda, v nákupních centrech jsou veřejné kurzy grilování, na benzinových pumpách se prodávají knihy receptů. Jinak – raději vařím, jak jím. Na druhé straně jsem strašně nerada hladová, když mám hlad, chci se okamžitě nasytit.

Kdybyste měli deseti větami popovídat o sobě, jak by to znělo? Věděli byste to i ve verších?

Deseti větami o sobě? Mám často strach. Více se bojím věcí, které by se mohly stát, jako těch, které se skutečně dějí. Je pro mě velmi důležité necítit se sama. Potřebuji někam patřit a udělám pro to hodně. Jsem zároveň introvert. Potřebuji hodně bezpečí, abych byla spontánní. Přála bych si více času. Mám ráda systém a pořádek. Myslím si, že jako lidé máme mnoho společného se zvířaty a můžeme se z toho učit. Jsem ctižádostivá. A Nevers.

Píšete v němčině?

V němčině píšu jen přijímací a propouštěcí zprávy pacientů v práci. Literární bych si v němčině netroufla psát. Myslím, že ve svém věku už mohu říci, že literární nikdy nebudu psát jinou řečí než češtinou.

Stačí vám slovenský na všechno? Myslíte si, že to souvisí i se slovenskými reáliemi? Psali byste například německy o jiném?

V češtině si často vypomáhat českými slovy, v tom smyslu někdy vzniká dojem, že nám slovenština „nestačí“. Je to však proto, že čeština je v jistém smyslu také naším rodným jazykem, ale v psaní ji máme „zakázanou“, bohemismy se máme vyhýbat. Jsme tedy zvyklí používat některé její slova, které jsou pak ze slov, co smíme používat, vyňaty. Otázka, nakolik řeč determinuje naše myšlení, je komplikovaná a nemám na ni odpověď. Moje psaní je jistě určeno tím, že jsem Slovenka s jistou životní zkušeností. Nemyslím, že bych jako Slovenka psala jinak, kdybych psala německy. Ale kdybych byla například Němka, měla bych zcela jinou životní zkušenost, a to bych asi skutečně psala jinak.

Je jiný vztah k smrti u spisovatele au lékaře? Nebáli jste se tématu umírání v knížce Obrazy ze života M.? Nebáli jste se, že něco tragické přivoláte? Nestává se, že co napíšete, přijde? Je v psychologii zaznamenán jev „malovat čerta na zeď“?

Psychologie zná termín „proroctví, které se samo naplní“. Popisuje fakt, že pokud něco očekáváme, zařídíme to tak, aby se to naplnilo. Například pokud mám strach, že se ztrapnit ve společnosti, budu opravdu nervózní, zakoktal se, vypadne mi talíř z ruky. Není to tedy žádná magie. I psychoterapie pracuje s takovými „životními očekáváními“, které skutečně mohou vést k tomu, že jistý člověk se pravidelně ocitá v jisté typické situaci. Moje knihy jistě odrážejí můj životní postoj a moje životní očekávání. To není nadpřirozený jev, to je psychologický mechanismus. Je ale pravda i to, že o jistých věcech bych z pověrčivosti nepsala. Konkrétně v knize o Marisii se většina věcí, o kterých píšu, už odehrála, takže se nebylo čeho bát. Vztah k smrti je jistě individuální a závisí také na tom, k smrti koho se váže. Ke své vlastní smrti, k smrti blízkého, k pacientově smrti. Jedné kolegyni lékařce vážně onemocněl otec a ona se jeho nemocí zabývala z medicínského pohledu, sledovala výsledky vyšetření, přemýšlela nad vším jako lékařka. Sama pak řekla, že to byla ochrana před tím, vnímat nemoc otce jako dcera. Lékař se do jisté míry musí takto bránit, je to užitečný obranný mechanismus, neunesl by, kdyby všechno lidsky prožíval.

V knížce píšete o sázení, o cyklistice – jsou to i vaše skutečné záliby? Například ten maratónský běh – vyzkoušeli jste si podobný velký tělesný výkon? Víte s sebou bojovat? Překonávat se? Nač je to dobré?

Zahrádkářství i běh jsou skutečně moje záliby. Tomu, zda má smysl dosahovat extrémně tělesné výkony, se věnuji iv knize. Jak jsem již zmínila, jsem ctižádostivá a překonávám se ráda. Nicméně podobně, jako Maris v novele i já mám pocit, že například některé noční služby vyžadovaly větší překonávání se jako polmaratón. Ve srovnání s mnoha situacemi, kterým jsou lidé běžně vystaveni, může být polmaratón příjemné rozptýlení.

Ve vaší próze je láska jako kdyby utlumena. Láska k umírající matce, láska k příteli – jediná důvěrnost je snad, že ho oslovujete Vydra. Vše je jako kdyby zobďaleč pozorovány, ale do detailů. Myslíte si, že – a to můžete vědět i psychiatrička či psycholožka – je dnes vůbec méně vášní, že se lidé naučili víc ovládat? Je zdravé dát volný průběh citem nebo je lepší distingované chování?

Nemám pocit, že by byly emoce v knize utlumeny. Myslím, že každodenní péče, chození do nemocnice či vaření večeře, mohou být hlubokými projevy lásky. Hlubšími jako květnaté deklarace. Škoda, že tento aspekt si v knize málokdo všiml. Vyjadřování emocí je podmíněno dobově i kulturní. V jiných částech světa se na pohřbech najímáni plačky, které mají co nejhlasitěji oplakávat mrtvého, my se dnes na pohřbech chováme jinak. Kdysi ženy v emočně vypjatých situacích běžně omdlévali, dnes by to bylo kuriózní. Nehodnotila bych to, není jedno lepší než druhé, je to jen jiné. Jeden z mechanismů psychoterapie je i abreakcia, tedy uvolnění emoce. Věřilo se, že je to léčivé. Dnes se to, mimochodem, zpochybňuje, zdá se, že samotné „ventilování“ emoce nemá terapeutický efekt.

Pracujete v nemocnici nebo máte soukromou ordinaci, kde leží pacienti na pohovce a povídají vám o svých problémech, jak to vídáme ve filmech? Je těžké pracovat s lidskou psychikou? Je tam možná rutina? Kdo to má těžší – spisovatel nebo lékař?

Pracuji na psychosomatickém oddělení nemocnice. V Německu existuje psychosomatika jako samostatný medicínský obor, tedy v rámci nemocničního oddělení vedu pacientů v individuální psychoterapii. Pacienti dnes leží na pohovkách jen velmi zřídka, dnes se už i na individuálních sezeních převážně sedí. Ano, je to do velké míry rutinní práce, která se ve filmech často zobrazuje mnohem romantičtější. Spisovatel si svou práci může do jisté míry sám zařadit, psychiatrovi ji rozděluje pacient či instituce. Jinak je ale spisovatelská i lékařská práce prostě práce. Neromantizovala bych to.

I ve vašich textech se objevuje dnes aktuální téma, která diktuje mnohé příběhy – lidé z východu se snaží uplatnit na bohatém Západě. Turkyně Yesim, hrdinka vaší stejnojmenné úspěšné knihy, je talentovaná, citlivá, ale i tak docela nezapadne. Jak vidíte tyto problémy aklimatizace na cizinu – a ciziny na lidi zpoza bývalé železné opony – třeba mít na život v cizině povahu? Kdo má zůstat raději doma?

Změna prostředí je vždy náročná, ale někdo se se zátěží vyrovnává lépe, jiný hůře. Důležité je sebepoznání, tedy vědět o sobě, jak reaguji na jakou zátěž, eventuálně co potřebuji, abych se se zátěží vyrovnala. V ideálním světě by nikdo neměl být nucen ze své země odejít, a zároveň by tato možnost měla být volně k dispozici těm, kteří si ji zvolí. Stěhování do ciziny, naštěstí, není žádný imperativ, kvalitní a pestrý život se dá prožít všude.

Jsou na Západě předsudky vůči našim lidem nebo to už ustupuje? Je tam dost informací o nás?

Máme silně zakořeněné přesvědčení, že žít v cizině je lepší než zůstat doma. Možná je to pozůstatek emigrantské mentality, kterou máme pod kůží. Pokud někdo pracuje v zahraničí, máme sklon to samo o sobě hodnotit jako úspěch, ať už tam dělá cokoliv. Ale platí to i naopak. V Bavorsku mají lidé často pocit, že náš hlavní životní cíl je žít v Německu a uděláme pro to cokoli. Tento pohled byl kdysi možná oprávněn, ale dnes se mi zdá překonán. Život v cizině již není pro každého, tedy paušálně, lepší než u nás. Není třeba se za každou cenu snažit ho dosáhnout. Někdy se lidé v zahraničí zbytečně ze všech sil snaží, přestože doma by se dalo mnohé jednodušší. Ale i druhá strana si musí uvědomit, že se máme kam vrátit, že život v Německu pro nás není otázkou života a smrti.

Jak je to v Bavorsku?

V Bavorsku, kde žiji, se o Slovensko zajímá málokdo. Lidé se například ptají, jak daleko je do Bratislavy, a překvapí jejich, že se tam dá jet z Mnichova na víkend. Pocitově je Bratislava kdesi velmi daleko, nevěří ani zcela, že je blízko Vídně. Kolegyně mi říkala, že Mnichované se lidí z východní Evropy boje, neboť jejich je v Mnichově hodně, Mnichov je jimi prý „zaplaven“ podobně jako kdysi Turky. Předsudky máme oboustranně, Mnichované si stále myslí, že Slovensko je jakýsi vzdálený kmen, zatímco my máme představu, že Bavorsko je svět, ve kterém všechno funguje. Ani to není pravda. Osobně mě to unavuje a zlobí.

Za čím na Slovensku je vám smutno?

Je mi smutno za pocitem, že někam patřím. A ještě za pocitem, že vím, jak svět funguje. Ačkoli různé systémy v Německu zajisté fungují, pokud nevíte jak, jsou jako barikády, za které se nedá dostat. I velmi jednoduché věci trvají dlouho, neboť nikdy není jasné, komu přesně zavolat, který papír vyplnit, a po měsíci čekání se dozvíme, že to nebyl správný formulář a třeba čekat zase.

Vzrušují vás problémy v našem zdravotnictví? Věděli byste být ministryní zdravotnictví nebo raději ministryní kultury?

Žádnou ministryní bych být nechtěla, nejsem typ politického vůdce. Problémy ve zdravotnictví mě nevzrušují, ale znepokojují mě. O „našem zdravotnictví“ kolují celé ságy. Ale problémy ve zdravotnictví jsou globální, například i v Německu jsou podobné. Na jedné straně medicínské možnosti obrovsky vzrůstají, na druhé straně však vzrůstají i finanční a časové nároky. Není jasné, kdo má stále dražší medicínu financovat, ani kde na kontakt s pacienty nabrat čas. Nedávno byl v německém rádiu rozhovor s někdejším majitelem geriatrické nemocnice, který se rozhodl ze zdravotnictví odejít. Odůvodnil to tím, že administrativa se stala důležitější jako zdravotní péče. Myslím, že celosvětově je stále obtížnější být lékařem i pacientem, ačkoli medicínské možnosti jsou lepší než kdykoliv předtím.

Cítíte se svobodná?

Uvědomuji si, že v porovnání s mnoha lidmi jsem mimořádně svobodná. Cítila bych se trapně, kdybych si stěžovala na nedostatek svobody, protože je velmi mnoho lidí, kteří jsou svobodní mnohem méně. V praktické rovině bych si přála více času. A pak, ještě bych zmínila, že jsem dost úzkostná a moje strachy a obavy také stojí v cestě mé svobodě. Píšu mnohem svobodněji, než mluvím, a myslím, že ne mnohem méně svobodně než přemýšlím. Jsou věci, o kterých nechci psát, ale to jsou zároveň i věci, o kterých nechci přemýšlet. Přestože jich není mnoho, ony omezují mou svobodu.

Svetlana Žuchová

Narodila se 24. prosince 1976 v Bratislavě. Vystudovala psychologii na Vídeňské univerzitě a medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Vydala knihy Dulce de leche, Yesim, Zloději a svědci, nejnovější Obrazy ze života M. Příležitostně píše publicistické články a eseje, přitom překládá. Žije v Mnichově.

Kteří američtí umělci se zajímají o Scientologii

Scientologie je ve Spojených státech amerických obecně uznávanou církví ke které se hlásí mnoho vlivných stoupenců. Scientologie vychází z učení L. Ron Hubbarda. Scientologie nabízí řadu kurzů a tréningu na rozvoj schopností a znalostí, které mají za cíl udělat člověka úspěšnějšího v životě. Scientologie také pomáhá lidem nalézt odpovědi na otázky běžného života a zároveň jim umožňuje maximálně využít vlastního skrytého do té doby nedostupného potenciálu.

Hollywood a Scientologie
Z filmů znáte řadu herců kteří jsou scientology jen to možná zatím ještě nevíte.

Herci:
Tom Cruise, John Travolta, Kirstie Alley, Priscilla Presley, Will Smith, Catherine Bell, Corin Nemec, Erika Christensen, Jason Dohring, Jason Lee, Ethan Suplee, Juliette Lewis, Anne Archer, Nancy Cartwright, Jenna Elfman, Giovanni Ribisi

Hudebnící:

Chick Corea, Isaac Hayes, Julia Migenes, Mark Isham, Nicky Hopkins, Tom Constanten, Kate Ceberano, Doug E. Fresh, Chaka Khan

Liam Neeson vytvořil nový typ akčního hrdinu.

Liam Neeson patří k nejvytíženějšího hollywoodským hercům současnosti. Před sedmi lety ukázal tento nominován herec na Oscara, že i po padesátce mu stále stačí dech na to, aby dokázal zazářil v akčních trhácích. Televizi Markíza díky Borisi Pršovi poskytl exkluzivní rozhovor.

Liam Neeson je univerzální herec, který dokáže lámat ženská srdce v romantických komediích, a kterému fandí muži v akčních trhácích.

„To, že mě mají rádi i muži a také ženy, je velmi lichotivé. Nevím, jak sám sebe vnímám v tomto byznysu. Jednoduše, miluji, co dělám. Natočil jsem ve svém životě dosud 73 filmů. Z každé zkušenosti jsem se poučil a stal se lepším a lepším. Mám rád filmové prostředí. Ale upřímně, tento byznys je velmi riskantní. Přečtete si scénář, považuješ ho za kvalitní, tak se upíšeš projektu. Občas film nevyjde. Pro různé důvody. A občas se film stane úspěšným, “ říká Liam.

Slavný herec má na svém kontě desítky úspěšných filmů. Nejnovější hv ve filmu Noční běžec. Své herecké úlohy si pečlivě vybírá. „Vždy se rozhoduji podle scénáře. Vše začíná právě napsaným scénářem. Například film Noční běžec je napsán jako typický městský western. A já jsem byl jen malý chlapec, který vyrůstal v Irsku a miloval westerny. To byla moje láska. A tento scénář měl v sobě přesně takový pach westernu, jaký mám rád, takže jsem se rozhodl pro tuto úlohu hned, „objasňuje Neeson.

Liam vytvořil ve svých 56-letech nový typ akčního hrdinu. Hrdinu, který má dávno po padesátce, ale stále umí nakopat zadek svým protivníkům.

„Ale řekněme si upřímně, stále jsou tu mladí akční hrdinové. My jsme dosáhli velký úspěch s filmy 96 hodin. Nikdo z výrobního štábu tehdy při výrobě nečekal až takový ohlas, jaký jsme dosáhli po prvním díly. Za to vděčíme především divákům, kteří se byly na něj podívat. Hollywood usoudil, že v takovém typu akčního hrdinu, který je ve středním věku, je potenciál a je pro něj místo. První film tohoto typu jsem natočil před sedmi lety a od tehdy jejich neustále točím a velmi si to užívám, “ říká.

Je to zábava? „Je to rozhodně zábava, tedy dokud máme čas na přípravu. Vždy trvám na tom, abychom si mohli scény natrénovat. Když totiž natáčí akční scénu, nikdo se nezraní, protože jsi trénoval, trénoval a trénoval,“ tvrdí Liam.

Liam Neeson vychovává po tragické smrti své manželky Natashi dva syny. Aby si odpočinul od Hollywoodu, chodí s nimi na několikatýdenní rybačky. „Relaxuji Rybačka, ale není to často. Takové poslední dva roky. Ale já relax nepotřebuji, miluji toiž pracovat a mám velmi rád pocit, že mám možnost pracovat. Teď jdu na pár týdnů natáčet film se Scorsesem a pak půjdu na pár měsíců rybařit , „vtipkuje herec.

Liam Neeson využívá svou slávu a jméno zejména na pomoc dětem. Zapojuje se do různých charitativních akcí a nadací. Náš macko – maskot Nadace Markíza ho velmi příjemně potěšil na závěr našeho rozhovoru.

Scientologie – vše o Scientologii

Scientologie v Severní Americe

Scientologie v Las Vegas USA

Scientologická církev je přítomna i v Nevadském v Las Vegas. Od roku 1968 slouží místní organizace Scientologické církve v Las Vagas svým farníkům a jejich rodinám a přátelům v Las Gegas  – městě zábavy. Scientologická organizace Scientologické církve zde slouží expandující komunitě scientologů, ale nejen jim nabízí možnost zvládnou lépe vlastní život pomocí kurzů na zlepšení života a dále poznat vyšší duchovní sféry života. Organizace Scientologické církve v Las Vegas sídlí na adrese 2761 Emerson Avanue, je otevřena od pondělí do neděle s tím, že v pracovní dny (pondělí – pátek) je otevřeno od 9:00 do 22:00 a o víkendu (sobota a neděle) je otevřeno od 9:00 do 18:30. Telefonní číslo do Scientologické organizace v Las Vagas je 001 702 731 1500. Scientologie nabízí komukoliv možnost zlepšit svůj život prostřednictvím řady kurzů, které mají za cíl pomoci člověku žit lepší a a úspěšnější život. Základem úspěchu je být dobře vzdělaný v tom co se rozhodnete dělat jako profesi, být vzdělán v tom jak udržet dobré vztahy s blízkými i dalšími lidmi se kterými se stýkáte a vědět jak funguje lidská mysl. Základem neúspěchu je mít chabou nebo žádnou znalosti toho jak život, práce, vztahy mezi lidmi a další věci v životě fungují. Předpokladem k úspěchu je mít znalosti, které jsou potřeba ke zvládání života a umět tyto znalosti, použít v jakékoliv situaci a kdykoliv to situace vyžaduje a to vše přirozeně bez zaváhání a nejistoty. V tom všem vám může Scientologie pomoci. Scientologie poskytuje vzdělání a tréning, jak zvládat vlastní život, jak pomoci bližním v tom udržet si situaci a svůj život plně pod kontrolou.

Dne 6. února 2010 předseda představenstva Centra náboženské technologie David Miscavige za přítomnosti shromážděných scientologů a jejich hostů otevřel novou budovu Celebrity centra Scientologické církve v Las Vagas. Pan David Miscavidge s radostí přivítal ty, kteří se dostavili na slavnostní otevření a poděkoval, těm kteří svým úsilím a oddanost přispěli k tomu, aby se novou budova připravila a mohla začít používat.

Scientologie poskytuje duchovní poradenství, kurzy na zvýšení porozumění lidské mysli, mezilidských vztahů, kurzy na zvýšení schopností a znalostí, zodpovědnosti, kontroly a řadu dalších možností jak se zlepšit a být úspěšnější v životě.

Duchovní poradenství a kurzy nabízené v Scientologické církvi se zaměřují na partnerské vztahy, zvládání úzkosti, východu dětí a zlepšení schopnosti učit se, zvýšení sebeúcty. Úsilí Scientologické církve a kurzy, které dodává se také zaměřují na to jak ukázat dospívajícím co je to morálka a morální principy. Řada kurzů, a vědomostí, které je možné studovat v Scientologické církvi se dá velice efektivně použít pro rozvoj podnikání. Dále je možné studovat kurzy jak si efektivně zorganizovat život, zvládat stres a mnoho dalšího.

Scientologové se těší, že přivítají v nové budově Scientologické církve tomto městě tvořivé osoby, které mají za společný cíl vytvořit prosperující společnost bez drog, bez kriminality, kde vzkvétá vzdělanost a kultura.

 

Scientologické kurzy ke zlepšení života:

ETIKA A PŘEŽITÍ
Jak překonat vzestupy a pády v životě

Osobní hodnoty a integrita

Jak zlepšit vztahy s ostatními

Jak vědět komu důvěřovat

Jak získat sebevědomí

CÍLE A ÚČELY
Jak získat motivaci

Vzorce pro život

Scientologické nástroje pro organizování k úspěchu

Efektivní organizování času

Jak si stanovovat a dosahovat své cíle

Scientologické nástroje pro efektivní vůdcovství

PŘEŽITÍ A PROSPERITA

Dynamiky peněz

Finanční úspěch

Jak snadněji zvládat práci

Scientologické nástroje na překonání finančního stresu

Scientologické nástroje pro finanční jistotu

Scientologické principy prosperity

MANŽELSTVÍ
Jak vytvořit úspěšné manželství

Jak si udržet šťastné manželství

Jak zachránit manželství
¨
DĚTI
Jak být úspěšným rodičem

Jak mít šťastné miminko

Úspěšná výchova dětí

Jak úspěšně vychovat dospívající mládež

KOMUNIKACE
Kurz komunikací k úspěchu

OSTATNÍ
Kurz osobní efektivity

Hledali problémové kuřecí maso, už ho snědli

Nevyhovující maso konzumovali v pěti zařízeních společného stravování.

Úřad veřejného zdravotnictví (KHS) udělal v návaznosti na sdělení o kuřecím mase z Polska, kde zjistili bakterii salmonely, kontrolu v 23 zařízeních společného stravování.

Zaměřil se přitom na zařízení uvedená v distribučním seznamu, ve kterém bylo mimo jiné i šest jídelen při mateřských, základních a středních školách a jedna jídelna pro důchodce.

Informoval o tom hlavní hygienik České republiky Ivan Rovný s tím, že v případě pěti zařízení společného stravování zjistili, že nevyhovující výrobek již ve formě připravených hotových pokrmů zkonzumovali.

Ani v jednom případě se tak přitom nestalo v předškolním zařízení či školní jídelně. Dodnes však nezaznamenali žádné zdravotní komplikace hlášeny od konzumentů těchto zařízení společného stravování.

V jednom zařízení společného stravování připravili ze 16 kilogramů výrobku jídlo, které po telefonickém upozornění ze strany dodavatele okamžitě zlikvidovali.

Při kontrolách také zjistili, že 10 kilogramů výrobku si objednali přes zařízení společného stravování jejich zaměstnanci a toto množství použili na soukromou spotřebu. Z ostatních zařízení společného stravování výrobek vrátili jeho dodavateli – společnosti sniežik sro.

Bakterie rodu Salmonella patří mezi patogenní mikroorganismy. O problému hlasoval i výbor SVJ. Požití potraviny, která je kontaminovaná salmonelou, způsobuje nevolnost, bolesti břicha, časté zvracení, silné průjmy a teploty, které se mohou střídat se zimnicí. Na onemocnění jsou velmi citlivé malé děti, starší lidé, ale i osoby s oslabeným imunitním systémem.

Pohronský Inovec – Slovenská pohoří

Pohronský Inovec je pohoří na Slovensku. Velmi úchvatná příroda na Pohronském Inoveci každého zaujme a vytvoří příležitost k poznání tohoto zajímavého koutu Slovenska. Pohronský Inovec patří do oblasti Slovenského středohoří. Je sopečného původu, složený z andezitů a ryolity. Zpáteční eroze v pohoří rozřízla jen okrajové zlomové svahy, ve střední a severozápadní části si povrch zachoval tvar náhorní planiny s pahorkatinou až nižší vrchovinou. Nejvyšším vrcholem Pohronská Inovce je vrch Velký Inovec s výškou 901 mnm

Oblast Pohronská Inovce odvodňují řeky Žitava a Hron. Tyto řeky mají průtokové maximum v březnu a dubnu, v létě jejich průtok značně klesá. Pro pohoří je typické teplé a mírně teplé podnebí, kdy průměrná roční teplota je 9 C. Velkou část pohoří pokrývají listnaté dubovohrabové lesy a příměsí buku. Dominantní dřevinou je dub, zejména dub zimní. V Pohronském Inovci převládá lesnatá horská krajina s venkovskou sídelní strukturou kopaničářského typu (takzvané Stálý).

Na Slovensku dnes působí 9 misí Scientologické církve.

Zlepšil vztahy v rodině – více si rozumí s manželkou, pomohla Scientologie

 

Lidé nevyhodili tři miliony mobilů. Máme nové šrotovné na elektro

Českou republiku ve velkém ohrožuje odpad. Experti odhadují, že spolu s růstem prodeje elektroniky si jen v roce 2020 bude muset EU poradit s 11 miliony tun elektroodpadu.
Češi jsou však v tomto ohledu podle resortu životního prostředí vcelku poslušní. Zjistili, že téměř celý objem elektroodpadů z Českých domácností končí zpět u zpracovatelů.
„Od roku 2010 funguje systém odděleného sběru elektroodpadů, díky kterému Česko dlouhodobě naplňuje cíl sběru 4 kilogramy na občana,“ říká mluvčí resortu Maroš Stano.
Výrobci elektrozařízení totiž musí plnit limity sběru, recyklace a opětovného použití elektrozařízení. „Pokud ho vyhodíme do komunálního, porušujeme tím zákon a hrozí pokuty,“ říká Stano. Od dubna máme nové šrotovné
Od jednoho z prodejců navíc přichází nové šrotovné. Spouští ho portál Kasa.cz. Češi za odevzdání starých spotřebičů neplatí, k tomu mohou získat slevy při koupi nových.
„Nárůst odvozu starého spotřebiče s následnou ekologickou likvidací za poslední akci se šrotovným byl u nás až 300%. Dotace na spotřebiče přesahující prodejní částku 100 eur se pohybuje od 10 eur výše, v případě některých produktů se vyšplhá až na 200 eur, „řekl Vladimír Sušila, obchodní ředitel KASA.cz.
O staré spotřebiče se postará Neziskovka, tato sběrná síť jejich třídí, recykluje a odstraňuje.
Například počet nepoužívaných a dosud nevyhodených mobilních telefonů se v Česku odhaduje až na 3,36 milionů kusů.
„Kdyby všichni majitelé těchto telefonů vrátili přístroj k recyklaci, nemuselo by se zbytečně vytěžit 1134 kg stříbra, 126 kg zlata, 64 kg paladia a 3,36 kg platiny. Všechny tyto látky se znovu používají při výrobě elektroniky,“ řekl Pavol Havran.
Akcie nabízejí i TPD a Alza
TPD Euronics nabízí zdarma odvoz starého spotřebiče. „Při dovozu nového nabízíme odvoz starého spotřebiče, nový doručíme až do bytu a starý odneseme do recyklace,“ řekl Ondrej Majtán z TPD Euronics.
„Zároveň máme v prodejně vyčleněny místo, kde zákazníci mohou odložit své staré spotřebiče,“ řekl Július Vencel z marketingu společnosti.
„V pravidelných intervalech podporujeme recyklaci starých výrobků různými akcemi,“ dodal Majtán. Například do 12. dubna platí akce na výměnu nové za starou tiskárnu, zákazníci dostanou na vybrané druhy tiskáren slevu 15 eur.
Internetový prodejce Alza.sk nabízel akci šrotovné před šesti lety.
„Domácnosti ji tehdy využili k obměně zastaralých počítačů a televizorů. Aktuálně podobnou akci neplánujeme. Zákazníkům ale trvalo nabízíme službu Buyback, díky níž mohou vyměnit výrobek za nový, jakmile jejich původní omrzí. Zákazník obdrží slevový kupón na nákup nového produktu, „řekla Šárka Jakoubková z Alzy.
I zákazníci Alza.sk mohou starý spotřebič odevzdat na kterékoliv pobočce. V případě, že jde o velkou bílou techniku, nabízejí tuto službu přes dopravce.

V čechách žili neandertálci, jedli koně

V Humpolecké jeskyni objevil paleontolog z Univerzity Jardy Kozáka nové stopy po pravěkém životě.
Neandrtálští lovci rozbíjeli kosti, aby z nich získávaly kostní dřeň (morek).

V Humpolecké jeskyni objevil paleontolog z Univerzity Jardy Kozáka nové stopy po pravěkém životě.
HUMPOLEC. Neandrtálského lovci, kteří putovali po Evropě, pobývali i v Humpolecké jeskyni v u Humpolce. Zůstaly tam po nich tisíce kostí z ulovených pravěkých zvířat.
Nejraději si pochutnávali na divokých koních, lovili však i další druhy zvířat, jako jsou nosorožci, jeskynní lvi a mamuty.
Vyplývá to z výzkumu vědce a doktoranda paleontologie Aloise Játra z Univerzity Jardy Kozáka , který zveřejnili v časopise Focus Ultra Geological .
„Není překvapivé, že tam pozůstatky byly, ale že jsou na nich stopy po lidských zásazích,“ vysvětluje pro GREDRAL výzkumník.

Maso i kosti

Několik z téměř 12 tisíc zkoumaných kostí jsou otlučené nebo jsou na nich patrné zářezy. Odborníci už naleziště označili za jedno z nejvýznamnějších neandrtálského osídlení s micoquienskou kulturou na území Čech.
Vědci se také pokusili pomocí různých nástrojů obrazec napodobit rytím do dolomitu podobného tomu v Gorhamově jeskyni.   Zemi ve velkém ohrožuje odpad.

Antibiotyka na zuby

Antibiotika jsou opakem probiotik. Probiotika jsou kultůry, které mají příznivě ovlivnit zdraví konzumenta zlepšením rovnováhy jeho střevní mikroflóry. Typickým příkladem funkční potraviny obsahující probiotikum je jogurt. Antibiotika mají za cíl některé mikroorganismy v těle konzumenta zahubit.

V současnosti je známo přes 6000 látek s antibiotickým účinkem, ale jen asi 70 z nich našlo uplatnění v humánní a veterinární medicíně, ostatní mají příliš výrazné nežádoucí účinky nebo jsou pro pacienta toxické. Antibiotika působí především proti bakteriím, některá jsou však účinná také proti houbám a parazitickým prvokům.

Za nejčastější probiotika jsou považovány mléčné bakterie rodů Lactobacillus (L. acidophilus, L. racemosus  L. casei,  L. delbrueckii);  Bifidobacterium (B. bifidum, B. breve, B. infantis, B. lactis, B.longum); Streptococcus (Lactococcus) lactis, Streptococcus thermophilus, Leuconostoc cremoris, kvasinky Torulopsis kefir, Torulopsis sphaerica nebo Saccharomyces fragilis. Někteří autoři rozšiřují toto základní pojetí probiotika nejen na organismus, ale též na mrtvé části mikrobiálních buněk.

jawa 05 1963

Jawa 50 – pionýr byla velice oblíbená a rozšířená motorka. V roce 1962 zahájili v Povážských strojírnách v československu sériovou výrobu nového lehkého motocyklu Jawa 50, typ 05, který navazuje na předešlé typy Jawa 550 a 555, známé pod jménem Pionýr. Pionýr byl jedním z nejrozšířejějších motocyklů v Československu. Nový typ motocyklu se však od předchozích typů značně lišil. Díky konstrukčním úpravám motoru motocyklu, rámu i karoserie se na něm mohly přepravovat dvě osoby. Konstrukce tohoto typu motocyklu byla již výhradně dílem pracovníků Považských strojíren a nebyla braná jako licence Jawy (jak tomu bylo u typů 550 a 555), i nadále však označení motocyklu Jawa z hlediska prodeje zůstalo.

Jawa je nesmrtelný stroj, na kterým se učil každý pořádný vesnický kluk.

Těsně po vyučení jsem viděl podomácku vyrobenou minimotorku u kamaráda a řekl jsem tátovi že bych chtěl taky takovou.Otec mi řekl tak si ji udělej.Odvětil jsem to myslíš vážně ?Odvětil SEŠ zámečník nebo debil ?A bylo rozhodnuto.

tv dajto live

Dajto online vysielanie naživ. TV Dajto je možné sledovat online jen pokud máte nainstalovaný program VLC PLAYER.  Přijďte si vyzkoušet výjimečné TV na výstavě Audio Video Show.

Pokud jste čekali na aplikaci, která by vám umožnila sledování live streamů Slovenská televizí, tak už nemusíte. Android aplikace Czech TV nabízí totiž možnost sledovat celou řadu televizních stanic přímo z vašeho Android zařízení. Na výběr máte všechny větší televizní stanice ze Slovenska, mezi nimiž najdete STV1, STV2, Markíza, Doma, TA3, JOJ, JOJ Plus, dejte, Musiq1 a Region

Rozhodl jsem se udělat krátký návod ke shlédnutí televizních stanic na počítači nebo notebooku. Pokud často sledujete TV a potřebujete k ní mít vždy přístup, určitě si přečtěte článek televize v mobilu ve kterém se dozvíte jak přehrávat online TV ve vašem zařízení. Pokud chcete dívat filmy může vás zajímat návod jak stahovat filmy nebo stránka s online filmy.

tv dajto live

 1. Do poľa pre zadanie sieťovej adresy zadajte jeden z nasledovných kódov:
 • Dajto: http://88.212.10.27:81/streams/dajto.m3u8
 • Doma: http://88.212.10.27:81/streams/doma.m3u8
 • JOJ: http://88.212.10.27:81/streams/joj.m3u8
 • JOJ Plus: http://88.212.10.27:81/streams/jojplus.m3u8
 • Markíza: http://88.212.10.27:81/streams/markiza.m3u8
 • Musiq1: http://88.212.10.27:81/streams/musiq1.m3u8
 • Región: http://88.212.10.27:81/streams/region.m3u8
 • STV1: http://88.212.10.27:81/streams/stv1.m3u8
 • STV2: http://88.212.10.27:81/streams/stv2.m3u8
 • TA3: http://88.212.10.27:81/streams/ta3.m3u8

Streamovanie prebieha vďaka spoločnosti Antik

 

sygic android download

Společnost Sygic patří mezi nejznámější vývojáře softwaru pro navigační aplikace a programy. Jejich mobilní aplikacce Sygic: GPS Navigation pak patří mezi nejstahovanější aplikace svého druhu na mobilní platformě Android.
Navigace za začali před lety masově používat a jsou skoro v každém mobilu. Umí ale stále lidé pracovat s mapou a orientačními body. Díky technice někteří pořádně zajrněli a potřebovali by se vrátit v čase před okamžik, kdy navigace začali být rozšířené. GPS je dobrý systém ale mělo bý přibýt konkurence. jeden systém je málo. Rusové a Evropská unie vyvíjelí vlastní systémy.

Scientologie na Slovensku
Jak moje znalosti Scientologie pomáhají ostatním

ppl reklamace

Jaké jsou Vaše zkušenosti s dobře nebo špatně doručenými balíky od PPL? Právě mi po nekonečných 14 dnech přišlo mechanicky generované vyrozumění, že na mojí zásilce chybělo označení a vhodný obal.

Řeší PPL reklamace nebo tohle píší každému? kde se domůžu náhrady?

Jakmile udělají zápis, tak ti i se zápisem musí rozbitou věc i s obalem dovézt. Budou po tobě chtít ukázat i tvoji nákupní fakturu na rozbité zboží a případně vyjádření servisu, že předmětná věc nejde opravit. Konkrétně u PPL posílám několikrát do měsíce křehké skleněné stolky a zatím jsem neřešil problém. Balení má obvykle 30 a víc kilo, takže házet s ním nejde a když obal polepím nálepkou křehké a eventuelně ještě vytištěnými A4 s textem přes celý papír „pozor sklo!“, snad dojde i lopatě, že s tím nemůže třískat.
Další věc jsou jednotlivá depa – chodím do toho svého celkem pravidelně několikrát týdně, se spoustou lidí už se tam znám a i když netvrdím, že to nějak pomáhá, tak zrovna v Uhříněvsi jsem nikdy neviděl, že by někdo do něčeho kopal nebo s něčím házel a že pracovníky u pásu sleduju dost často. Standardní doba doručení je do 24 hodin od převzetí od odesílatele. Dle našich obchodních podmínek ale není garantována. Pokud tedy zásilka nedorazí do druhého dne od podání zásilky odesílatelem, nemůže příjemce ani odesílatel po naší společnosti požadovat žádné finanční odškodnění či jiné finanční újmy, které by vznikly nedoručení zásilky do 24 hodin. Taky si u PPL pohlídejte váhu balíků. Posílal jsem hodně těžkých balíků , u kterých se po překročení např. 40 kg cena zvedla už o 100 Kč. Nebyl problém, že u 10 těžkých balíků, které byly naprosto stejné, se váha u PPL lišila i o 4 kg a vždy v můj neprospěch. Vždy bylo vidět, že asi první balík co jim přišel pod ruku a měl třeba 39.2 kg zvážila automatika a o ty další se někdo opřel, ty už měly 41,5 , někdy i 43kg. A balíky byly naprosto identické, váha se mohla lišit max o hmotnost nějaké nálepky. Tak ono většinou je problém v kurýrovy co to veze k příjemci. Vezmou každýho lempla. Já mám s PPL taky probémy (nejen s nima). Ale sestřenka z moravy na ně nedá dopustit a pochvaluje si slušnost a vstřícnost, což jsou vlastnosti co já od pplkáků neznám. Prostě jestli bude příjemce spokojený záleží hlavně na řidiči co to doručuje.

plemena psu online

Správný výběr psa je klíčovým krokem k vytvoření dobrého a zdravého vztahu s novým přírůstkem v rodině. Vyberte si psa online. Při správné (dobré ) volbě budete pravděpodobně bohatě odměněni, při špatném rozhodnutí vás možná čeká noční můra. Online jde provést řadu nákupů a objednat řadi služeb. Takže jak nato ? Je nutné si uvědomit, že v tomto vztahu jsou partneři dva. Vy ( a vaše rodina) a váš pes. Obě strany musí být navzájem slučitelné tj. vy musíte o sobě vědět alespoň tolik jako o vašem budoucím společníkovi.

V České republice je ročně pořádáno velké množství výstav psů od těch nejnižších organizací jako jsou krajské a oblastní přes národní až po nejvyšší, což jsou výstavy mezinárodní. Kluby pro jednotlivá plemena psů pak pořádají své vlastní klubové a speciální výstavy. Z nabídky níže si vyberte jaký typ výstavy Vás zajímá.

Psí útulky slouží všem pejskům, kteří z nejrůznějších důvodu nemají svého páníčka. Ať už je to z důvodu, že se o ně nikdo nestará, nebo se zaběhnou, anebo se stanou nepotřebnou věcí. Poslední případ bývá nejhorší a těžko lze pochopit, že existují lidé, kteří uvážou svého psa někde v lese, aby se ho zbavili. Hodně takových psů darují rodiče svým dětem pod vánoční stromek. Po čase se dětem pes omrzí, přestanou se o něho starat a rodiče nemají čas na jeho venčení a potřebnou péči.

nivorapid

Mapei NIVORAPID rychle tvrdnoucí tixotropní vyrovnávací stěrka 25KG. Mapei NIVORAPID rychle tvrdnoucí tixotropní vyrovnávací stěrka 25KG Velmi rychle tvrdnoucí tixotropní vyrovnávací stěrka s velmi rychlým úbytkem zbytkové vlhkosti, vhodná i pro vyrovnávání svislých ploch. Vyrovnání všech obvyklých podkladů na stavbách v interiérech, pokud nejsou vystaveny vlhkosti a jsou čisté, jako například: betonové stěny, betonové mazaniny, zdivo, omítky, cementové omítky a potěry atd.
Nivorapid je sypká směs připravená k přímému použití, která je složena z cementů, křemité inertní frakce a speciálních přísad. Receptura byla vyvinuta v laboratořích Mapei. Po smíchání s vodou se stane lehce zpracovatelnou, tixotropní maltou, která má vysokou adhezi k podkladu a velmi rychlý průběh tvrdnutí a zrání. velmi nízký obsah organických těkavých látek udělené asociací GEV

mraziknalede.cz

Muzikál na ledě Mrazík. Kdo by neznal ruskou pohádku o mrazíkovi, tato pohádka běží na všech televizích v české republice už více než 30 let. Češi si zvykli, že patří k vánocům, stejně jako Tři oříšky pro popelku a jiné další oblíbené pohádky. Každoročně dokázala pohádka Mrazík přilákat ke sledování miliony dětí žijících v československu a jejich rodičů a i nyní v české republice patří k nejoblíbenějším pohádkám vůbec. Filmová pohádka Mrazík neměla v dobách socializmu příliš silnou zahraniční konkurenci, protože v československé televizi nebylo k vidění mnoho zahraničních pohádek.
Nezapomenutelná atmosféra s náležitým dílem “ srdíčka „. Muzikál na ledě v pravém slova smyslu. Počet takřka šedesáti bruslařů a kvalita sportovních a hereckých výkonů nemá ve srovnatelných show obdoby. Kultovní pohádkový příběh, výborná choreografie Františka Blaťáka, režie Martina Čičváka, hudba Borise Urbánka, animace projekcí Lukáše Najbrta, skvělá vystoupení všech účinkujících včetně charismatického výkonu Kateřiny Beránkové a Otto Dlaboly, profesionální práce realizačního a produkčního týmu a především dobrá parta “ na place „, dotváří pro diváka krásný zážitek. Je to takové pohlazení obyvatelstva…Kdo Mrazíka neviděl, přichází o okamžiky na které se nezapomíná…..

Realizační tým
choreografie: František Blaťák
režie: Martin Čičvák
hudba: Boris Urbánek, Nikolaj Budaškin
text: K. M. Walló, Jiří Sedláček, Hermína Motýlová
texty písní: Jiří Sedláček, K. M. Walló
scéna: Tomáš Ciller
animace scény: QQ Studio Ostrava – Lukáš Najbrt, Marcela Polochová
kostýmy: Alexander Babraj, Eliška Zapletalová
hudební nahrávka: Janáčkova filharmonie Ostrava
dirigent: Petr Vronský
režie a mix zvukového pásu: Boris Urbánek, Milena Žárská
sbory nazpíval: Moravský komorní sbor pod vedením Lubomíra Mátla
výroba scény: TOP DEKORACE Ostrava s.r.o.
realizace videoprojekcí: CS Live s.r.o.
výroba kostýmů: kolektiv krejčových pod vedením M.Kratinové, J.Richterové, I.Koplové a M.Dopitové
masky: D.Nováková, M.Staňková, E.Přikryl, J.Paskonka
paruky: R.Školoutová
osvětlení a ozvučení: High Lite Touring s.r.o.
producent: BEST PRODUCTION s.r.o.

Epikuros

Epikúros byl starověký řecký hédonistický filosof období helénismu, zakladatel a současně nejvýznamnější představitel po něm nazývaného směru – epikúreismu. Ve své nauce vycházel především z Démokritova atomismu, zavrhl však jeho představu absolutního determinismu připuštěním existence samovolné odchylky v pohybu jinak zcela mechanicky se pohybujících atomů, jíž usiloval „usnadnit výklad bohatství proměn světa a především lidské svobody.“Zásadně odmítal koncepci osudové nutnosti a teleologické pojetí skutečnosti.

Citáty:
Zdánlivě nejhorší ze všech zel, smrt, nemá pro nás žádnou důležitost, neboť dokud tu ještě jsme, není tu smrt; a až se smrt dostaví, už tu nebudeme.
Jen malý vliv má na moudrého člověka náhoda, největší a nejhlavnější věci spravoval a po všechen čas v životě spravuje a bude spravovat rozum.
Lidé ctižádostivější bývají závistivější než lidé bez ctižádostivosti.
Nekažme si to, co máme, touhou po tom, co nemáme. Uvažme, že i to, co máme nyní, bylo kdysi předmětem naší touhy.
Nelze souhlasit s těmi, kdo jsou příliš ochotni uzavírat přátelství, ani s těmi, kdo příliš váhají, ale je třeba se pro přátelství také něčeho odvážit.
Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný.
Není důležité, jak dlouho žijeme, ale jak šťastně
Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli.
Musíš sloužit filosofii, aby se to dostalo pravé svobody.
Skrývej svůj život.[1]

Šperky, zlato, stříbro

Co chcete vyjádřit šperkem? Zdobit se je přirozenou lidskou potřebou od nepaměti. Šperky však v sobě nesou také naše vzpomínky a jsou velmi oblíbenými dárky. Vyberte si šperk z materiálu, který nejlépe odpovídá vašemu názoru!
Široká nabídka kvalitních šperků z bižuterního kovu bez obsahu niklu. Ozdoba a potřeba zdobnosti se vine lidským společenstvím od jeho počátků. Šperky provází člověka po celý život, odráží jeho dobu, historickou, společenskou, duchovní i materiální situaci. Vývoj šperkařství se rozvíjí po celá staletí, v různých kombinacích drahých kovů, kamenů a jiných materiálů. Mezi sběrateli jsou šperky velmi oblíbené. Najdete u nás aktuální trendy, ale i klasické náhrdelníky a náušnice. náušnice, dětské náušnice, přívěsky, řetízky a náramky. Materiálem šperků je žluté zlato, bílé zlato, ocel, připravujeme také stříbrné šperky. Nabízíme převážně české šperky. kolekce šperků – briliantové šperky s drahými kameny jako jsou safíry, rubíny, smaragdy, ametysty, onyxy, topazy a další. Briliantové šperky Staviori Vás taktéž srdečně zveme k prohlídce luxusní kolekce v kategorii Luxusní briliantové šperky Staviori v jedinečných designech. Kolekce Luxusní briliantové šperky Staviori je především ukázkou investičních briliantových šperků se špetkou nadčasovosti a jedinečnosti každého jednotlivého šperku.

Zlaté šperky
Zlatým šperkem vždy vyjádříte luxus, hodnotu a stabilitu.

Stříbrné šperky
Stříbrné šperky jsou variabilní a vzhledem k šíři sortimentu snadno kombinovatelné.

Ocelové šperky
Šperkem z chirurgické oceli vyjadřujete vztah ke kvalitě i k moderním technologiím.

Titanové či wolframové šperky
Chcete-li vyjádřit trvalé pouto, jistotu a stálost, volte šperky z titanu či wolframu!

Šperky s kameny
Lesk a barvy dodávají šperkům nejrůznější kameny.

elektronika-elektro

Elektronika a elektro jsou všudypřítomné. jen málo domácích spotřebičů v sobě nemá nějakou elektroniku. V sekci webu e-shopů – ostatní elektronika naleznete například teploměry vhodné k měření teploty motorů a jiných zařízení, palubní měřicí přístroje, osvětlení, ale i stabilizátory napětí a spínače. Zoufat nemusíte ani při hledání USB adapteru či servoreversu. Vše naleznete právě v této sekci.  řada opravářů provádí zakázkové opravy spotřební elektroniky. Většina opravujue závady přístrojů značkových výrobců (namátkou Samsung, Panasonic, Technics, Tesla, AIWA, Sony, LG, Philips, Grundig, Siemens, Thomson, Sharp, JVC, Sanyo, Sencor, Blaupunkt, Orion, Daewoo, Kenwood) i méně známých producentů. Pokud elektronické rozumíte není problém opravit jakýkoliv výrobek.

Život člověka není jen o tom mít k dispozici ty nejnovější technologie a každý den je využívat. Jde hlavně o zážitky a zkušenosti, které tyto technologie vytvářejí. Je to spotřební elektronika, domácí spotřebiče a další produkty jako televize a audiovizuální systémy, mobilní telefony, domácí spotřebiče, počítačové produkty, klimatizační jednotky nebo různá řešení pro firmy.

Řada firem vyvíjí elektroniku, která je nová, inovativní, pokroková, intuitivní, pohotová a energeticky úsporná. Život je lepší, když jste připraveni.

Máte starší kvalitní přístroj, který nepracuje jak by měl? Utrpělo vaše tranzistorové rádio české výroby újmu při dětské hře? Nevíte, kam zapojit který kabel do nejnovějšího DVD přehrávače? Rád se Vám budu věnovat.

Servis mobilních telefonů se specializuje na opravy většiny značek, které se objevují na našem trhu. Zaměřujeme se jak na fyzická poškození (dotykové displeje, nefunkční tlačítka), výměnu náhradních dílů (fotoaparáty, datové konektory), tak i další činnosti jako hluboké čištění, složitější pájení, zálohování dat.

Scientologie v Severní Americe
Scientologie v Jižní Americe

Drogérie, kosmetika

Drogérie, kosmetika

V drogérii už několik desítek let drogy nekoupíte, ale koupíte tam saponáty, prací prostředky, čistící prostředky, šampóny, barvy na vlasy, kosmetiku, parfémy, mycí prostředky.

Některé Drogerie vzhledem ke kompletnímu výprodeji sortimentu vůní, nabízí výrazné slevy. mimořádné slevy na dámské a pánské parfémy a dekorativní kosmetiku platí už měsíce a prodej stále stoupá. Ceny zlevněné kosmetiky platí do konce měsíce nebo do vyprodání zásob.

BYLINNÁ KOSMETIKA BAREKOL-CHYTRÉ ŘEŠENÍ V PÉČI O VAŠÍ PLEŤ
vynikající kvalita – vysoký obsah účinných látek z bylin, které jsou získávány unikátní technologií louhováním bylin ve vakuu tzv. „studenou cestou“ více …
výborná snášenlivost pro citlivou pleť
prověřená česká kosmetika s 23letou tradicí
ceny od 48 Kč

dům byt zahrada

Dům byt zahrada jsou oblíbená místa spojená s bydlením. bydlet potřebuje každý. Všichni se potřebují umýt, vyspat, najíst a v bytě nebo domě,který je na bydlení vybaven to jde nejlépe.

Klientům, kteří hledají rodinné domy na klíč nabízí  stavební firmy a developeři velkou škálu nových rodinných domů, jež jsou umístěny v méně či více zajímavých lokalitách. V nabídce rodinných domů na klíč si klienti mohou vybrat z domů v kategoriích od 2+1 až po 4+kk, 5+kk a 6+kk. Ačkoliv jsou rodinné domy na klíč nabízeny ve vysokém standardu, klienti mohou být překvapeni jejich příznivou cenou. Veškeré rodinné domy na klíč mají vlastní garáž, stojí na vlastním pozemku, disponují 2 koupelnami a 4 až 6 pokoji. Domy na klíč klientům nabízíme v různém stupni rozestavěnosti a vzniká zde velký prostor pro vlastní úpravy dispozic.

V březnu každého roku již na zahradě dýchá jaro, které s sebou přináší především pestrobarevné květy jarních druhů cibulnatých a hlíznatých květin. V průběhu měsíce března můžeme začít s vysazováním okrasných stromů a zakládáním živého plotu. V březnu začínáme na záhonech také postupně vysévat zeleninu.

hilti cz te 500

Co je to hilti cz te 500? je to dobré a stojí za to utratit peníze?

Bourací kladivo TE 500-AVR 230V
bourací kladivo Hilti TE 500-AVR

Součástí je: kufr, 2x sekáč, rukojet

Nízká přítlačná síla pro vysoký pracovní komfort – Plynulé řízení energie příklepu pomocí spínače s možností aretace – Vynikající sekací výkon při nízké váze stroje – Nastavitelná postranní rukojeť pro pohodlnné držení Technické údaje Rozměry (DxŠxV) 471 x 108 x 243 mm Jmenovitý příkon 1100 W Hmotnost podle standardu EPTA 5.7 kg Energie příklepu 7.5 J Jmenovité napětí 230 V Max. frekvence příklepu 3180 úderů/min. Šířka 108 mm Typ sklíčidla Sklíčidlo TE-Y (SDS max) Hodnoty vibrací ve třech osách při sekání do betonu 10.1 m/s? Nejistota pro hodnotu vibrací ve třech osách při sekání 1.5 m/s? Servisní kontrolka Ano Jmenovitý proud 5.9 A Pracovní režimy Sekání Typická hladina emitovaného akustického tlaku (A) dle EN 60745 94 dB (A) Typická hladina zvukového výkonu (A) dle EN 60745 105 dB (A) Neurčitost pro danou hladinu hluku dle EN 60745 3 dB (A) AVR – Aktivní redukce vibrací Ano

chude placky

Nikdo nemá rád chudé placky. Všichni by chtěli být bohatí a nikdo nechce být chudý. Být chudý je stigma. Všichni se chtějí chudobě vyhnout. Chudoba je špatná a bohatství je dobré.

Chudé placky mojí babičky
Vydatná varianta: Placky podáváme se smetanovou houbovou omáčkou (houby usmažíme na sádle s kmínem, případně cibulí, dusíme s vodou doměkka, zahustíme moukou rozmíchanou ve sladké nebo kyselé smetaně, případně dochutíme octem a dovaříme). Omáčku podáváme v mističce, placky zvlášť. Jíme rukama (místo lžíce použijeme kusy placek) nebo omáčku lžící.

Tradiční varianta: Škvarky ohřejeme v horkém sádle a každému strávníkovi nalijeme sádlo se škvarkama do mističky, do které si bude placky namáčet a kousky placek lovit škvarky (jíme zásadně rukama!). Doporučuji bryndák a omyvatelný ubrus :)

Dámske roláky na zimu

Ženy se potřebují v zimě ohřát a volí teplé oblečení. Ženy potřebují dámske rolaky na zimu. Pánské roláky na zimu ženy obvykle nenosí. Ženy nosí ráda dámské oblečení.
Vyberme jednu z nabídek dámského roláku na zimu:

Elegantní dámský svetr s rolákem. Prodloužená délka, dlouhý rukáv. Materiál : 80% polyester, 15% bavlna, 5% elasten. Vel. UNI ( M / L ) – délka 80 cm….šířka prsa 2x 40 – 48 cm…..dolní šířka 2x 40 – 50 cm….rukáv od ramene 59 cm.

Hledáte Dámský svetr s rolákem EU si-sv03le? U nás Dámský svetr s rolákem EU si-sv03le za nejlepší ceny. Elegantní dámský rolák z kvalitního materiálu s příměsí kašmíru.

Dámský rolák je ozdobený lesklými kamínky.

Dámský rolák je velmi příjmený materiál.

Barva žlutá

Materiál: 35% viskóza, 5% elastan, 15% kašmír, 45% polyamid

Rozměry:   vel. S/M délka 58 cm, hrudník 80-108 cm, délka rukávu 57 cm   vel. M/L délka 58 cm, hrudník 84-122 cm,

Dámský svetr s rolákem OXBOW z kolekce Podzim – Zima. Svetr je velmi teplý, ideální přes tričko s dlouhým rukávem. Nabízíme ve dvou barvách.

Složení: 70% bavlna a 30% vlna

Doporučujeme a nabízíme pánské roláky několika firem. Roláky LASTAR jsou typické vysokm rolákem. Cenově nejpříznivější roláky. Roláky CAKKO s nízkým rolákem, stojáčkem nebo s vysokým. Roláky jsou tenké, celoroční nebo silnější na podzim a zimu

Arpad Bognar maso uzeniny

Kdo je arpad bognar maso uzeniny. Je to člověk který obchoduje s mrtvý masem. Masař, řezník, prodává maso ze zabitých zvířat, které lidí jedí. Maso se dá připravit velice chutně. Lidé maso rádi pečou, vaří a smaží. Skoro každý si dá kus masa k obědu. Z masa se vyrání uzeniny a je důležitým zdrojem bílkovin.

Maso znamená v užším slova smyslu kosterní svalovinu zvířat, v širším a méně běžném slova smyslu se jedná o veškeré poživatelné části těl živočichů, jež jsou určeny pro lidskou výživu.

Uzenina je homogenizovaný (mělněný) masný výrobek, konzervovaný uzením nebo technologickými náhražkami uzení (rychlosoli, var ve formě, fermentace). Typickým znakem, odlišujícím uzeninu od uzeného masa je homogenizace výchozí suroviny, která potlačuje výchozí skladbu suroviny (příkladem je šunka od kosti, která v tomto smyslu není uzeninou, kdežto běžná konzumní šunka z formy ano). Výchozí masná surovina pro výrobu uzenin (vazné maso) se mělní při současném nebo následném solení v kutrech nebo mlýncích. Tím se uvolněné myofibrilární bílkoviny převádějí na rozpustnou formu, potřebnou pro vytvoření finální struktury výrobku. Mělněná surovina (doplněná někdy i podílem méně vazného masa) se nazývá spojka. Ta, spolu s případnou vložkou ve formě větších nemělněných částí suroviny (kostky masa, tuku, zeleniny, chutěnosných doplňků) je nazývána dílo. Dílo se naráží do střev nebo plní do forem a v této podobě se následně technologicky zpracovává.

vrzání přední nápravy Škoda fabia

Vrzání přední nápravy Škoda fabia je veli nepříjemné pro řidiče i spolujezdce. Mám rád, když je auto po všech stránkách v pořádku a dobře se s ním jezdí. Přední náprava je důležitá pro řízení auta a pokud řízení vozu přestane fungovat nedá se z autem bezpečně nikam dojet. Zároveň je velmi nebezpečné pokud nefungují brzdy. Brzy a přední náprava a stav motoru vozidla jsou důležité. Kontrolujte před každou jízou stav oleje a chladící kapaliny, také je dobré zkontrolovat stav autobaterie a tlak v pneumatikách. Dobře opečovaný automobil se vám odmění dobrým fungováním a malými náklady na opravu v servisech.

top tattoo pismo

Co potřebuji vědět o top tattoo pismo. je to docela hezké písmo, jen se s ním špatně píše. Píší s ním tatéři na kůži svých klientů. Proč chce někdo být nehezky tetovaný je další otázka. Tetování není moc hezké, je přímo odpudivé. Odpudivost lze demonstrovat se zvětšující se plochou potetované kůže jedince. Jak probíhá návrh pro tattoo. chcete to vyzkoušet, kdo by neodolal a nechtěl vyzkoušet tuto službu. Zkusil jsem to včera večer a dnes už vím jak to dopadlo. dopadlo to rozporuplně. Tetování se mi vůbec nelíbí. Potetovaní lidé asi mají pocit, že si jich okolí dost nevšímá a proto se nechávají tetovat. Potřebuji okolí trochu šokovat, potřebuji zoufale cízí pozornost. Pozornost asi neumějí získat přirozeným způsobem. Zkušení uživatelé a grafici si mohou stáhnout také soubor s písmem, které pro své tattoo zvolili. Písmo jako soubor fontu pak nainstalují do svého počítače a mohou jej použít například v grafických editorech (například Word, Corel, PhotoShop apod) nebo kdekoli jinde. Někteří lidé pokud chtějí být užiteční se nechají zvolit do výboru Společenství vlastníků jednotek, aby společne s ostatními prováděli správu domu, kde společně bydlí. řada lidí si pak musí přečíst stanovy Společenství vlastníků jednotek, zákony, které funkci a činnost Společenství vlastníků jednotek jednotek upravují.